UPPDRAGSBESKRIVNING

Ett stående samarbete som Creative Designer åt det internationella företaget Aareon som säljer digitala helhetslösningar för fastighetsbranschen. Uppdraget innefattar att ha huvudansvar över Aareon Sveriges visuella uttryck i all form av tryckt material och digital kommunikation, såväl internt som externt.

Varje år lanserar Aareons avdelning Konsult och Fakta en serie av böcker innehållande aktuella nyckeltal och artiklar till fastighetsbranschen. Uppdraget var att ta fram layout med tillhörande bild inför 2018 års upplaga.