uppdragsbeskrivning

Uppdraget var att skapa en grafisk profil till det nystartade konsultföretaget Axakon AB i Göteborg. Designen skapades med syftet att tydligt skilja Axakon ifrån deras branschkollegors traditionellt strikta uttryck. Genom att använda en utstickande färg kombinerat med symbol och mönster fick företaget en grafisk profil som passar deras moderna sätt att arbeta på.

Vi är väldigt nöjda med resultatet som Rosic Design åstadkommit
- Emelie Demerud, VD Axakon